Eğitim Ücreti : 300 TL
Eğitmen : Dr. Sezen GÜNGÖR
Eğitmenin Özgeçmişini İncele
Eğitim Yeri : Zoom meeting
Eğitim Tarihi : 12-13 Haziran 2021
Eğitim Saati : 10 saat

 

Eğitime kimler katılabilir:

Geleneksel finanstan davranışsal finansa geçişin yaşandığı ve

yatırımcı davranışlarının tartışıldığı piyasalarda

araştırma yapan veya yapmayı planlayan

öğrenci ve araştırmacılar.

 

Eğitim içeriği ne olacak?

 

Piyasa Anomalileri: Piyasalar neden anomali yaşar?

Sezgisel Eğilim, Hevristik, Önyargı Kavramları: Kavram karmaşasının engellenmesi

 

Bilişsel Ön Yargıları: Eğitilebilir ön yargılar

Bilişsel Çelişki Ön Yargısı (Cognitive Dissonance Bias)

Muhafazakârlık Ön Yargısı (Conservatism Bias)

Doğrulama Ön Yargısı (Confirmation Bias)

Temsiliyet Ön Yargısı (Representativeness Bias)

Kontrol Yanılsaması Ön Yargısı (Illusion of Control)

Geçmiş Görüş Ön Yargısı (Hindsight Bias)

Zihinsel Muhasebe Ön Yargısı (Mental Accounting Bias)

Bağlanma ve Düzeltme Ön Yargısı (Anchoring and Adjustment Bias)

Çerçeveleme Ön Yargısı (Framing Bias)

Mevcudiyet Ön Yargısı (Availability Bias)

Kendine Atfetme Ön Yargısı (Self-Attribution Bias)

Sonuç Ön Yargısı (Outcome Bias)

Sonralık Ön Yargısı (Regency Bias)

 

Duygusal Ön Yargılar: Eğitilemez ön yargılar

Kayıptan Kaçınma Ön Yargısı (Loss Aversion Bias)

Aşırı Güven Ön Yargısı (Overconfidence Bias)

Otokontrol Ön Yargısı (Self-Control Bias)

Statükoyu Koruma Ön Yargısı (Status Quo Bias)

Sahiplenme Ön Yargısı (Endowment Bias)

Pişmanlıktan Kaçınma Ön Yargısı (Regret Aversion Bias)

Benzeşim Ön Yargısı (Affinity Bias)

Eskişehir Web Tasarım