HALK KÜLTÜRÜNDE SAĞLIK

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

09-11 Aralık 2021 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ

 

DÜZENLEME KURULU

 

Prof. Dr. Ömür CEYLAN / İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Vesile ŞENOL / Kapadokya Üniversitesi / Türkiye

Prof. Dr. Nuran TEZCAN / Kapadokya Üniversitesi / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÜNSER / Kapadokya Üniversitesi / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Sinan AKILLI / Kapadokya Üniversitesi / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf GÖKKAPLAN / Kapadokya Üniversitesi / Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Duygu OYLUBAŞ KATFAR / Kapadokya Üniversitesi / Türkiye

Öğr. Gör. Buket KÖREMEZLİ / Kapadokya Üniversitesi / Türkiye

 

SEKRETERYA

 

Arş. Gör. Duran Can GAZİOĞLU / Kapadokya Üniversitesi / Türkiye

Sacide GÜNGÖR / MOTİF Vakfı / Türkiye

Eskişehir Web Tasarım