Motif Vakfı’nın kuruluşundan bu yana temel felsefesi bilime hizmettir ve bu hizmeti yerine getirirken önceliği halk bilimine vermiştir. Bu amaçla “Uluslararası Halkbilim Sempozyumları” düzenlemiş, halkbilimi alanında dergi ve kitaplar yayınlamıştır. Ayrıca 1995 yılından itibaren her yıl istikrarlı bir şekilde verilmeye devam edilen Motif Halk Bilim Ödülü sahibi kişi, kurum ve kuruluş sayısı 295’İ bulmuştur.

Motif Vakfı’nın bugüne kadar gerçekleştirdiği “Uluslararası Halkbilim Sempozyumları” şöyledir:

 • 2000 yılında T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğinde “Türk Folklorunun Turizm Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu”,
 • 2001 yılında Gaziantep Üniversitesi işbirliğinde “GAP Çerçevesinde Halk Kültürü Uluslararası Sempozyumu”,
 • 2002 yılında Sakarya Üniversitesi işbirliğinde “Halk Kültürlerinin Medya Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası Sempozyumu”,
 • 2003 yılında İstanbul Üniversitesi işbirliğinde “Halk Kültürlerinin Uluslararası İlişkilere Katkısı Uluslararası Sempozyumu”,
 • 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde “Halk Kültüründe Değişim Uluslararası Sempozyumu”,
 • 2005 yılında Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde “Halk Kültürlerini Koruma – Yaşatma ve Geleceğe Aktarma Uluslararası Sempozyumu”,
 • 2006 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi işbirliğinde “Halk Kültüründe Giyim – Kuşam ve Süslenme Uluslararası Sempozyumu”,
 • 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde “Halk Müziğinde Çalgılar Uluslararası Sempozyumu”,
 • 2008 yılında Yeditepe Üniversitesi işbirliğinde "Halk Kültüründe Tiyatro Uluslararası Sempozyumu",
 • 2009 yılında Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde "Halk Kültüründe Eğlence Uluslararası Sempozyumu”,
 • 2010 yılında Balıkesir Üniversitesi işbirliğinde “Halk Kültüründe Göç Uluslararası Sempozyumu”,
 • 2011 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi işbirliğinde “Türk Halk Bilimi Çalışmaları Kurultayı”,
 • 2012 yılında Harran Üniversitesi işbirliğinde “Halk Kültüründe İktisat ve Ticaret Uluslararası Sempozyumu”,
 • 2013 yılında Namık Kemal Üniversitesi işbirliğinde “Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu”,
 • 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde “Uluslararası Türk Kültürü Kongresi”,
 • 2015 yılında Harran Üniversitesi işbirliğinde “Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu”,
 • 2016 yılında Trakya Üniversitesi işbirliğinde “Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu”,
 • 2017 yılında Cumhuriyet Üniversitesi işbirliğinde “Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu”.

 

Motif Vakfı’nın 1995 yılından bu yana yayın hayatına devam eden “Motif Dergisi”, alanında uzman akademisyenlerin bilimsel yazılarıyla hazırlanan uluslararası hakemli “Motif Akademi Halkbilimi Dergisi” ve Halk Bilim Sempozyumlarının ardından yayınlanan “Sempozyum Bildiri Kitapları”, Motif Vakfı’nın gelecek nesillere miras bırakacağı önemli bir halk bilim külliyatıdır. Tüm dergi ve kitaplarını halk kütüphanelerine, üniversite kütüphanelerine, halk eğitim müdürlükleri kütüphanelerine ücretsiz olarak göndermektedir. Bu sayede, halk kültürünü daha akademik ve sanatsal anlamda araştırmak isteyen kişiler, akademik yayınlarımıza kolayca ulaşabilmektedirler.  

 “Motif Vakfı Yayınları” adıyla başlatılan yayın dizisi içerisinde her yıl halkbilimi konulu kitaplar yayımlanarak halk kültürü yayıncılığı adına önemli bir görev yerine getirilmiştir. Motif Vakfı, yaptığı yayınlara “Halk Bilimi El Kitabı”nı da ekleyerek Türk üniversitelerinde okuyan gençlerimize de ulaşmıştır. Ulusal ve uluslararası bilimsel projelere de imza atmayı hedefleyen Vakfımız, akademik yayınlar ağını giderek genişletecektir.    

2014 yılında başlattığımız “Motif Akademi Halk Bilimi Okulu”nda yurt içinden ve yurt dışından yüksek lisans ve doktora öğrencileri alanın duayenleri ile bir araya getirerek 1 haftalık bir eğitim programı uygulanmaktadır. Üniversitelerimizin işbirliğinde düzenlediğimiz Motif Akademi Halk Bilimi Okullarında katılımcılara sertifika da verilmektedir. Lisansüstü program öğrencileriyle alanın duayenlerinin buluştuğu Motif Akademi Halk Bilimi Okulu, her yıl aralıksız olarak farklı konular ve farklı akademisyenlerimizin katılımı ile devam edecektir.   

Motif Vakfı’nın Türk halk kültürünün korunup yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik yürütmekte olduğu akademik ve sanatsal çalışmaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2010 yılı TBMM Üstün Hizmet Ödülü ile taçlandırılmıştır. 2011 yılında Azerbaycan Milli İlimler Akademisi tarafından Motif Vakfı’na devlet töreni ile takdim edilen “Azerbaycan Folkloruna Yüksek Hizmet Ödülü”, Motif Vakfı’nın hizmetlerinin dünya çapında hak ettiği yeri aldığının göstergesi olmuştur.   

1988 yılından bu yana halkbilimi temelli akademik çalışma alanını genişleterek sosyal bilimler alanında da akademik çalışmalara imza atmaya başlayan Motif Vakfı, 2018 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi işbirliğinde düzenlediği “Motif Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu” ile vizyonunu genişletmiştir. 2019 yılı itibariyle aynı alanda düzenlemeye başlayacağı “Motif Interdisciplinary Studies in Social Science Congress Series” ile sosyal bilimlerde disiplinlerarası çalışmaları, her yıl yeni bir konu başlığında düzenleyecektir. Ayrıca halkbilimi konusunda yaptığı akademik faaliyetlere bir yenisi daha ekleyerek “Motif Uluslararası Genç Halkbilimciler Kongresi” ni de hayata geçirmiştir.

 

Bilime hizmette sınırlarını genişleten ve her faaliyetinde bir öncekinden daha fazla başarıyı hedefleyen Motif Vakfı, bundan sonra da yeni ufuklara doğru yürümeye kararlıdır.

Mehmet Zeki BAYKAL

Motif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Eskişehir Web Tasarım