Eğitim Ücreti : 250 TL
Eğitmen : Doç. Dr. Mustafa Aça, Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu, Dr Nihan Tomris Küçün
Eğitmenin Özgeçmişini İncele
Eğitim Yeri : Zoom meeting
Eğitim Tarihi : 26, 27, 28 Şubat 2021
Eğitim Saati : 15

Akademinin ve ülkelerin bilim ve kültür alanlarında ilerlemesinde bilimsel araştırma projelerinin önemli bir yeri vardır. Bilimsel araştırma projeleri, akademisyenlerin yapacakları geniş çaplı çalışmalarına kurumsal destek bulmalarını sağlamanın yanı sıra, aynı alandan ya da bilimlerin farklı disiplinlerinden bilim insanlarının bir araya gelerek çok daha kapsamlı ve işlevsel çalışmalara yapmalarına da imkân verir. Halkbilimi, edebiyat, sosyoloji, antropoloji, dilbilimi, psikoloji, tarih ve coğrafya gibi farklı disiplinlerden araştırmacıların bir araya gelerek hazırlayacakları bilimsel araştırma projeleri söz konusu olduğunda, kültür bilimlerinin disiplinlerarası bir şekilde çalışılacağı; insan, toplum ve kültürün çok yönlü bir şekilde inceleneceği görülecektir. Özellikle de kültür bilimlerinin farklı disiplinlerinden akademisyenlerin birbirlerinin bilgi, emek ve deneyimlerinden yararlanmaları; bilgi, emek ve deneyimin bir araya getirilmesi, akademi ve ülke açısından yaşamsal bir önem sahiptir. Bilimsel araştırma projeleri, alınan kurumsal destekler sayesinde geleceğin genç bilim insanlarının yetişmelerine de katkı sunacaktır. Motif Vakfı olarak bu ve buna benzer nedenlerle kültür bilimlerinde disiplinlerarası araştırmalara ve bilimsel araştırma projelerine önem vermekteyiz. 

Motif Vakfı tarafından 26. 02. 2021 - 28. 02. 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Kültür Bilimlerine Dönük Bilimsel Araştırma Projeleri” konulu sertifika programının amacı, Türkiye’nin genç kültür bilimcilerine proje tabanlı bilimsel araştırmalarını önemini ve işlevselliğini kavratmak; kültür bilimleri kapsamlı projeleri destekleyen Türkiye merkezli kuruluşları ve proje paketlerini/türlerini öğretmek; bilimsel araştırma projesi yazımına esas temel kavramları ve başlıkları kavratmak; bilimsel araştırma projesi esasında bilimsel araştırma süreçlerini planlamayı, bilimsel literatür özeti hazırlamayı, bilimsel araştırma projesi bütçesi hazırlamayı ve bilimsel araştırma projesi ara raporu ve sonuç raporu hazırlamayı öğretmektir. Bu amaçlar, aynı zamanda anılan sertifika programına katılacak araştırmacıların elde edecekleri kazanımlar anlamına da gelmektedir.

 

 

Eğitim sonunda katılımcıların elde edeceği kazanımlar:

- Proje tabanlı bilimsel araştırmaların önemini ve işlevselliğini kavramak

- Kültür bilimleri kapsamlı projeleri destekleyen Türkiye merkezli kuruluşları ve proje paketlerini/türlerini öğrenmek

- Bilimsel araştırma projesi yazımına esas temel kavramları ve başlıkları kavramak

- Bilimsel araştırma projesi esasında bilimsel araştırma süreçlerini planlamak

- Bilimsel literatür özeti hazırlamak

- Bilimsel araştırma projesi bütçesi hazırlamak

- Bilimsel araştırma projesi ara raporu ve sonuç raporu hazırlamak

 

Eğitim Saati              : 15 Saat (12 saat teorik + 3 saat uygulama)

Katılım Ücreti           : 250 TL

Son Başvuru             : 25.02.2021

 

Eğitim ücretlerinin yatırılacağı hesap bilgileri

(Lütfen açıklama kısmına "PCM" yazarak eğitim adını belirtiniz)

Banka Adı: Vakıfbank Zeytinburnu Şubesi (TL Hesabı)

Hesap Adı: Motif Vakfı İktisadi İşletmesi

IBAN No: TR 2400 0150 0158 0073 0573 9004

 

 

Proje eğitim programı ve takvim:

26.02.2021

13.00-15.00 - Çağdaş bilimde proje tabanlı bilimsel çalışmaların yeri ve önemi (Dr. Nihan Tomris KÜÇÜN)

17.00-19.00 - Kültür bilimlerine dönük kurumsal proje destekleri ve destek türleri (Doç. Dr. Mustafa AÇA)

27.02.2021

13.00-15.00 - Bilimsel araştırma projelerinde temel kavramlar (Doç. Dr. Mustafa AÇA)

17.00-19.00 - Bilimsel araştırma projelerinde bilimsel çerçeve ve yazım (Doç. Dr. Mehmet Ali YOLCU)

28.02.2021

14.30-16.30 - Bilimsel araştırma projelerinde bilimsel çerçeve ve yazım (Doç. Dr. Mehmet Ali YOLCU)

18.00-20.00 - Bilimsel araştırma projelerinde finansal çerçeve ve bütçe oluşturma (Doç. Dr. Mustafa AÇA)

06.03.2021

14.00-17.00 - Bilimsel araştırma projesi uygulamaları (Katılımcılar tarafından oluşturulacak proje taslak metinleri üzerine değerlendirmeler yapılacaktır.) (Doç. Dr. Mustafa AÇA – Doç. Dr. Mehmet Ali YOLCU)

Eskişehir Web Tasarım