1. MOTİF ULUSLARARASI GENÇ HALKBİLİMCİLER VE TÜRK DÜNYASI KONGRESİ

 

Çocuklarımızla gençlerimizin Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak okul dışı halk oyunları eğitim programları oluşturmayı, Türk Halk Kültürü’nün bilinen tüm alanlarında teorik, pratik, akademik ve sanatsal çalışmalar yaparak Türk Kültür Değerleri’nin korunmasını sağlamayı, tüm dünya ülkelerine tanıtmayı, sergilemeyi, ülkemizin örf, adet, gelenek ve görenekleri ile Türk Halk Oyunları’nı bilimsel ve sanatsal ortamlarda araştırmayı, incelemeyi, değerlendirmeyi, yaşatmayı, sergilemeyi ve tanıtımını sağlamayı amaçlayan Motif Vakfı, 2000 yılından bu yana düzenlemekte olduğu “tematik uluslararası sempozyum” serilerine bir yenisini daha eklemiştir. Kısaca, Motif Vakfı, kuruluşunun 30. Yıldönümünde yeni bir uluslararası sempozyum daha başlatmıştır.

 

TÜRKOLOJİ’NİN hemen hemen her alanına yer veren Motif Vakfı, “MOTİF ULUSLARARASI GENÇ HALKBİLİMCİLER ve TÜRK DÜNYASI SEMPOZYUMU”nun birincisini, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin işbirliğiyle 15-16 Mayıs 2019 tarihlerinde Eskişehir’de düzenleyecektir. Motif Vakfı olarak, “Motif Uluslararası Genç Halkbilimciler Sempozyumu”nun da tıpkı 2000 yılından bu yana düzenlemekte olduğumuz “Uluslararası Motif Halkbilim Sempozyumları” gibi, yarınlarımızın sahibi bütün Türk dünyasından genç halkbilimcilerimizi ve araştırma-uygulamalarını hem birbirleriyle tanıştırıp kaynaşmalarına hem de birikimlerini akademik camiamız ile paylaşmalarına hizmet edeceğini umut ediyoruz.

Mehmet Zeki BAYKAL

Motif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 

 

MOTİF ULUSLARARASI GENÇ HALKBİLİMCİLER VE TÜRK DÜNYASI KONGRESİ

SEMPOZYUM KONULARI

Halkbiliminin Türk dünyası ölçeğinde ele alabileceği şu temel alanlarla ilişkili bütün konular sempozyumun konusu olarak kabul edilmektedir:

 • Köy, kasaba ve kent yaşamı
 • Yerleşim-yerleşim türleri ve karşılaştırmaları
 • Barınak-konut kültürü ve karşılaştırmaları
 • Aydınlanma, ısınma
 • Taşıtlar-taşıma teknikleri
 • Ekonomi türleri ve folkloru
 • Halk ekonomisi teknikleri ve araçları
 • Beslenme-mutfak-kiler kültürü
 • Ölçme, tartma, hesaplama birimleri; zaman ve mesafe kavramları
 • Halk sanatları, zanaatları ve maddi kültür
 • Giyim-kuşam-süs ve karşılaştırmaları
 • Halk bilgisi ve karşılaştırmaları
 • Halk inançları; töreler, âdetler, gelenekler, görenekler
 • Geçiş dönemleri (doğum, evlenme, ölüm vd.)
 • Bayramlar-karşılamalar-uğurlamalar ve törenler
 • Kalıp hareketler (tavırlar, jestler, mimikler), kalıp sözler ve sesler
 • Dernekler, kuruluşlar; dayanışma ve yardımlaşma
 • Dinsel-büyüsel içerikli inançlar, işlemler
 • Halk edebiyatı ve karşılaştırmaları
 • Halk tiyatrosu ve karşılaştırmaları
 • Halk müziği ve müzik araçları
 • Çocuk oyunları ve oyuncakları
 • Halk oyun ve eğlenceleri
 • Her türlü geleneksel sporlar
 • Dijital kültür ve internet folkloru
 • Yer, şahıs ad ve adlandırmaları
 • Uygulamalı halkbilimi (Somut Olmayan Kültürel Miras, Yaşayan Müzeler vd.)

 

 

MOTİF ULUSLARARASI GENÇ HALKBİLİMCİLER VE TÜRK DÜNYASI KONGRESİ KONGRE YERİ VE TARİHİ

15-16 Mayıs 2019 tarihlerinde

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecektir. 

 

 

Motif Uluslararası Genç Halkbilimciler ve Türk Dünyası Kongresi Önemli Tarihler

Özet gönderim son tarih: 15 Mart 2019 31 MART 2019

Tam metin gönderim son tarih: 31 Mayıs 2019

Kayıt ve ödeme son tarih: 1 Mayıs 2019

Kongre bilimsel program: 15-16 Mayıs 2019

 

KONGRE ÜCRETLERİ

Katılım ücretlerinde çok yazarlı bildiriler için yazar başına ayrı ücretlendirme yapılmaz. Ücretlendirme bugüne kadar gerçekleşen "Motif Akademi Halkbilimi Okulu" programlarından herhangi birine katılmış olan katılımcılar için ayrıca yapılmıştır. 

 

 

Katılım Ücretine Dahil Olan Hizmetler

 • Katılım Belgesi
 • Kongre Çantası
 • Seçilen Bildirilerin Yazarların Talebi Halinde Anlaşmalı Dergilerde Hakem Sürecinden Geçtikten Sonra Yayınlanması
 • Tüm Bilimsel Sunumlara Katılım
 • Öğle Yemeği
 • Kahve Arası İkramları
 • Bildiri Kitapçığı (Elektronik Ortamda)

 

Hesap Numaraları

Yurtiçinden başvuracak katılımcılar için:

Banka Adı: Vakıfbank Zeytinburnu Şubesi (TL Hesabı)

Hesap Adı: Motif Vakfı İktisadi İşletmesi

IBAN No: TR 2400 0150 0158 0073 0573 9004

 

 

BİR BİLDİRİ     

İKİ VE DAHA FAZLA BİLDİRİ

Motif Akademi Halkbilim Okulu Öğrencisi Olan Katılımcılar İçin 

          250 TL

                    400 TL

Motif Akademi Halkbilim Okulu Öğrencisi Olmayan Katılımcılar İçin

          300 TL

                    500 TL

 

 

Yurtdışından başvuracak katılımcılar için: 

Banka Adı: Vakfıbank Zeytinburnu Şubesi ($ Hesabı)

Hesap Adı: Motif Vakfı İktisadi İşletmesi

IBAN No: TR 0700 0150 0158 0480 1638 8080

SWIFT KODU: TVBATR2A

 

 

BİR BİLDİRİ     

İKİ VE DAHA FAZLA BİLDİRİ

Motif Akademi Halkbilim Okulu Öğrencisi Olan Katılımcılar İçin 

          45 $

                    75 $

Motif Akademi Halkbilim Okulu Öğrencisi Olmayan Katılımcılar İçin

          55 $

                    95 $

 

 

MOTİF ULUSLARARASI GENÇ HALKBİLİMCİLER VE TÜRK DÜNYASI KONGRESİ 

 

KONGRE ONUR KURULU

Eskişehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dr. Jur. h. c. Kemal ŞENOCAK LL.M

Motif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Zeki BAYKAL

 

KONGRE BİLİM KURULU ve DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ/İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet Ali ARSLAN/Ardahan Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ahmet KARTAL/ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Alfina SİBGATULLİNA/Moskova Bilimler Akademisi (Rusya Federasyonu)

Prof. Dr. Ali Şamil HÜSEYİNOĞLU/Millî İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü (Azerbaycan)

Prof. Dr. Ali YAKICI/Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Alimcan İNAYET/Ege Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Arif AGO/Makedonya Folklor Enstitüsü (Makedonya)

Prof. Dr. Asiye Mevhibe COŞAR/Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Aynur KOÇAK/Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN/Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Bayram DURBİLMEZ/Nevşehir Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Can ETİLİ ÖTKEN/İstanbul Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK/Fırat Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Evgeniya KUZMİNA/Novasibirsk Filoloji Enstitüsü (Rusya Federasyonu)

Prof. Dr. Feridun TEKİN/Giresun Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ferruh AĞCA/Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Fikret DEĞERLİ/Yeditepe Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. George KOUZAS/Yunanistan Folklor Kurumu Başkanı (Yunanistan)

Prof. Dr. Gulnar YULDIBAYEVA,/(Tataristan-Rusya Federasyonu)

Prof. Dr. Gülay MİRZAOĞLU/ Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Hamiye DURAN/ Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Hatice ŞİRİN/Ege Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Hülya ARSLAN EROL/Gaziantep Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. İbrahim DİLEK/Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN/Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. İlsiyar ZAKİROVA/Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü/(Tataristan/Rusya Federasyonu)

Prof. Dr. İnga MENDOT/ (Tıva-Rusya Federasyonu)

Prof. Dr. İrfan MORİNA/Priştina Üniversitesi (Kosova)

Prof. Dr. İsa ÖZKAN/ Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. İsmail GÖRKEM/Erciyes Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. İsmet ÇETİN/Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Kadirali KONKOBAYEV/ Milli İlimler Akademisi (Kırgızistan)

Prof. Dr. Kamile AKGÜL/İstanbul Haliç Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ/Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Lemara SELENDİLİ/Kırım Devlet Üniversitesi (Kırım Cum.-Rusya Federasyonu)

Prof. Dr. M. Naci ÖNAL/Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. M. Zeki KUŞOĞLU/Marmara Üniversitesi/Emekli (Türkiye)

Prof. Dr. Medine SİVRİ/Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mehmet AÇA/Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mehmet OKUR/Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Meral OZAN/Bolu  Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mesut ŞEN/Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mete TAŞLIOVA/ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Metin ARIKAN/Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Metin KARADAĞ/Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC)

Prof. Dr. Muharrem KAYA/İstanbul Kültür Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Muhtar KAZIMOĞLU/Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi (Azerbaycan)

Prof. Dr. Murat KOÇ/Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Mustafa ÖNER/Ege Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Nasiriddin NAZAROV/Milli İlimler Akademisi (Özbekistan)

Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR/Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK/Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Nikolay YEGOROV/Çuvaş Sosyal Bilimler Enstitüsü (Çuvaşistan/Rusya Federasyonu)

Prof. Dr. Ömür CEYLAN/İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU/Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Refiye OKUŞLUK ŞENESEN/ Çukurova Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Salahaddin BEKKİ/Ahi Evran Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Sebahat DENİZ/Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Selahittin TOLKUN/ Anadolu Üniversitesi( Türkiye)

Prof. Dr. Serpil AYGÜN CENGİZ/Ankara Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Simon BRONNER/ (Amerika Birleşik Devletleri)

Prof. Dr. Suzan CANHASİ/Priştina Üniversitesi (Kosova)

Prof. Dr. Süleyman KAYIPOV/Manas Araştırmaları Enstitüsü (ÇİN)

Prof. Dr. Svetlana GULİYEVA/ Devlet Üniversitesi (Yakutistan-Rusya Federasyonu)

Prof. Dr. Şakir İBRAYEV/Türk Akademisi (Kazakistan)

Prof. Dr. Ülo VALK/ Tartu Üniversitesi (Estonya)

Prof. Dr. Vahit TÜRK/İstanbul Kültür Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Vasiliy RODİONOV/Çuvaş Devlet Üniversitesi (Çuvaşistan/Rusya Federasyonu)

Prof. Dr. Victor BUTANAYEV/(Hakasya-Rusya Federasyonu)

Prof. Dr. Yakup ÇELİK/ Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. York NORMAN/Buffalo University (Amerika Birleşik Devletleri)

Prof. Dr. Zeki KAYMAZ/Ege Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Absulselam ARSAV/Çankırı Karatekin Üniversitesi(Türkiye)

Doç. Dr. Adem KOÇ/Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Adem ÖGER/Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Aktan Müge YILMAZ/ Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET/Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Bahadır GÜNEŞ/Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Bülent ARI/ Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Bülent BAYRAM/Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Çağdaş DEMREN/Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Emine TOK/Ege Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Ergin JABLE/Priştina Üniversitesi (Kosova)

Doç. Dr. Galina MİŞKİNİENE/Vilnius Üniversitesi (Litvanya)

Doç. Dr. Gennadiy MAKAROV/Kazan Konservatuarı (Tataristan-Rusya Federasyonu)

Doç. Dr. Kürşat ÖNCÜL/Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. M. Kirami ÖLGEN/Ege Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Mehmet Ali YOLCU/Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Mehmet ÇERİBAŞ/Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK/ Hacı Bayram Veli Üniversitesi Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Mehmet EROL/Gaziantep Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Metin EREN/Van 100. Yıl Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Nezir TEMUR/Gazi Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Nuran MALTA MUHAXHERİ/Priştina Üniversitesi (Kosova)

Doç. Dr. Ömer YILAR/ Atatürk Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Özer ŞENÖDEYİCİ/Hitit Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Pervin ERGUN/ Hacı Bayram Veli Üniversitesi Üniversitesi (Türkiye)

Doç. Dr. Seyfullah YILDIRIM/ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniverstesi

Doç. Dr. Tudora ARNAUT/Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi (Ukrayna)

Dr. Abdullah ÜSTÜN/Ege Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Abonoz KÜÇÜK/Giresun Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ahmet Turan TÜRK/Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ali Abbas ÇINAR/ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ali Osman ABDÜRREZZAK/ Kastamonu Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Aynur GAZANFERKIZI, Milli İlimler Akademisi (Azerbaycan)

Dr. Ayşe ALİCAN ŞEN/Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Bahar AKPINAR/ Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Betül GÖRKEM/Erciyes Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ebrar AKINCI/İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Elsev BRİNA LOPAR/Prizren Ushkin Hoti Universitesi (Kosova)

Dr. Erkan KALAYCI/Kırklareli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Fatih ŞAYHAN/Ardahan Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Handan KASIMOĞLU/Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Hüseyin YAMAN/Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye)

Dr. İbrahim Ethem ARIOĞLU/ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Júlia BARTHA/Debrecen Üniversitesi, Damjanich János Múzeum (Macaristan)

Dr. Kamila STENAK/Varşova Üniversitesi (Polonya)

Dr. Kristina LAVYSH/Belarus Sanat Enstitüsü (Belarus)

Dr. M. Akif KORKMAZ/Giresun Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Mustafa AÇA/Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Nursel UYANIKER/Marmara Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Özlem DEMREN/Cumhuriyet Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Selma ERGİN SOL/Trakya Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Serdan KERVAN/Prizren Ushkin Hoti Universitesi (Kosova)

Dr. Serkan KÖSE/Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Sezen GÜNGÖR – Namık Kemal Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Süleyman FİDAN/Gaziantep Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Süleyman ŞENEL/İstanbul Teknik Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Şirin YILMAZ/ Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Turgay KABAK/Bayburt Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Ulanbek ALİMOV/Manas Üniversitesi/(Kırgızistan)

Dr. Veli KUTAY/Giresun Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Yaşar KALAFAT/Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü (Türkiye)

Dr. Zehra KADERLİ/ Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Dr. Zekiye ÇAĞIMLAR/ Çukurova Üniversitesi (Türkiye)

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Özkul  ÇOBANOĞLU Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet KARTAL, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet AÇA, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ömür CEYLAN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Doç. Dr. Adem KOÇ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Kürşat ÖNCÜL/ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET/ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Ali YOLCU/ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Abdüsselam ARVASİ/ Çankırı Kara Tekin Üniversitesi

Dr. Sezen GÜNGÖR/ Namık Kemal Üniversitesi

 

Eskişehir Web Tasarım