2. Motif Genç Halkbilimciler ve Türk Dünyası Kongresi

(The International Congress of the Young Folklorist and the Turkish World)

Gençlerimizle çocuklarımızın Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak okul dışı halk oyunları eğitim programları oluşturmayı, Türk Halk Kültürü’nün bilinen tüm alanlarında teorik, pratik, akademik ve sanatsal çalışmalar yaparak “Türk Kültür Değerleri”nin korunmasını sağlamayı, tüm dünya ülkelerine tanıtmayı, sergilemeyi, ülkemizin örf, adet, gelenek ve görenekleri ile Türk Halk Oyunları’nı bilimsel ve sanatsal ortamlarda araştırmayı, incelemeyi, değerlendirmeyi, yaşatmayı, sergilemeyi ve tanıtımını sağlamayı amaçlayan Motif Vakfı, 2000 yılından bu yana düzenlemekte olduğu “tematik uluslararası sempozyum” serilerine bir yenisini daha eklemiştir.

 

TÜRKOLOJİ’NİN hemen hemen her alanına yer veren Motif Vakfı, “MOTİF ULUSLARARASI GENÇ HALKBİLİMCİLER ve TÜRK DÜNYASI SEMPOZYUMU”nun ikincisini, Hacettepe Üniversitesi’nin işbirliğiyle 19-20-21 Şubat 2021 tarihlerinde Covid 19 salgını nedeniyle internet üzerinden online olarak düzenleyecektir. Motif Vakfı olarak, “Motif Uluslararası Genç Halkbilimciler Sempozyumu”nun da tıpkı 2000 yılından bu yana düzenlemekte olduğumuz “Uluslararası Motif Halkbilim Sempozyumları” gibi, yarınlarımızın sahibi bütün Türk dünyasından genç halkbilimcilerimizi ve araştırma-uygulamalarını hem birbirleriyle tanıştırıp kaynaşmalarına hem de birikimlerini akademik camiamız ile paylaşmalarına hizmet edeceğini umut ediyoruz.

Mehmet Zeki BAYKAL

Motif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

 

SEMPOZYUM KONULARI

 

Halkbiliminin Türk dünyası ölçeğinde ele alabileceği şu temel ve onlarla ilişkili yan dal ve alanlarla ilişkili bütün konular sempozyumun konusu olarak kabul edilmektedir:

 • Köy, kasaba ve kent yaşamı
 • Yerleşim-yerleşim türleri ve karşılaştırmaları
 • Barınak-konut kültürü ve karşılaştırmaları
 • Aydınlanma, ısınma
 • Taşıtlar-taşıma teknikleri
 • Ekonomi türleri ve folkloru
 • Halk ekonomisi teknikleri ve araçları
 • Beslenme-mutfak-kiler kültürü
 • Ölçme, tartma, hesaplama birimleri; zaman ve mesafe kavramları
 • Halk sanatları, zanaatları ve maddi kültür
 • Giyim-kuşam-süs ve karşılaştırmaları
 • Halk bilgisi ve karşılaştırmaları
 • Halk inançları; töreler, âdetler, gelenekler, görenekler
 • Geçiş dönemleri (doğum, evlenme, ölüm vd.)
 • Bayramlar-karşılamalar-uğurlamalar ve törenler
 • Kalıp hareketler (tavırlar, jestler, mimikler), kalıp sözler ve sesler
 • Dernekler, kuruluşlar; dayanışma ve yardımlaşma
 • Dinsel-büyüsel içerikli inançlar, işlemler
 • Halk edebiyatı ve karşılaştırmaları
 • Halk tiyatrosu ve karşılaştırmaları
 • Halk müziği ve müzik araçları
 • Çocuk oyunları ve oyuncakları
 • Halk oyun ve eğlenceleri
 • Her türlü geleneksel sporlar
 • Dijital kültür ve internet folkloru
 • Yer, şahıs ad ve adlandırmaları
 • Uygulamalı halkbilimi (Somut Olmayan Kültürel Miras, Yaşayan Müzeler vd.)

  

ÖNEMLİ TARİHLER

 

Özet gönderim son tarihi gelen yoğun talep nedeniyle güncellenmiştir.

10 Ocak 2021-22 Ocak 2021

Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi

29 Ocak 2021

Kongre bilimsel program tarihi: 

19-20-21 Şubat 2021

Tam metin gönderim son tarih:

12 Mart 2021

 

 

Sekretarya

 

Dr. Sezen GÜNGÖR - 0533 216 37 35

dr.sezengungor@gmail.com

Eskişehir Web Tasarım