Değerli Akademisyenler;

Kapadokya Üniversitesi ve Motif Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Halk Kültüründe Sağlık Uluslararası Sempozyumu", 09-11 Aralık 2021 tarihlerinde, üniversitenin Ürgüp’te bulunan Mustafapaşa Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecektir. Covid 19 küresel salgınıyla bir kez daha önemini ispatlayan “Sağlık” konusunun halk kültüründeki tüm yansımalarını tespit etmek ve bu konuda geleceğe derli toplu bir bilgi dağarı bırakmak sempozyumun ana amacı olacaktır. İki gün boyunca koşut oturumlar halinde sınırlı sayıda sözlü sunum yapılması planlanan sempozyuma:

 • Tıp ve sağlık metinleri
 • Geleneksel sağlık kurumları
 • Halk felsefesinde sağlık
 • Halk hekimliği
 • Ocak geleneği ve Ocaklılar
 • Önleyici (proflaktik) halk hekimliği uygulamaları
 • Sağaltıcı halk hekimliği uygulamaları
 • Telkin tedavileri (Irvasa)
 • Mekanik tedaviler (Parpılama)
 • Bitkisel, hayvansal, madensel ilaçlar
 • Şifalı sular
 • Şifalı otlar
 • Geleneksel inanç ve uygulamalarda sağlık
 • Ad verme geleneğinde sağlık
 • Halk ekonomisinde sağlık
 • Halk hukukunda sağlık
 • Halk meteorolojisinde sağlık
 • Geçiş dönemi ritüellerinde sağlık
 • Tasavvuf düşüncesinde sağlık
 • Anonim halk edebiyatında sağlık
 • Âşık edebiyatında sağlık
 • Tekke edebiyatında sağlık
 • Klasik edebiyatta sağlık
 • Halk müziğinde sağlık
 • Halk anlatılarında sağlık
 • Halk tiyatrosunda sağlık
 • Halk oyunlarında sağlık
 • Geleneksel eğlence kültüründe sağlık
 • El sanatları ve zanaatlarında sağlık
 • Türkçe söz varlığında sağlık
 • Toplumsal cinsiyet algısında sağlık vb. gibi halka ait her alandaki “Sağlık” bilinci ve ürünlerini konu edinen bildirilerle başvuru yapılabilecektir. Yurt içinden ve yurt dışından birçok bilim adamı ve uzmanı bir araya getirecek olan “Halk Kültüründe Sağlık Uluslararası Sempozyumu”na katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.      

 

Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR                                         M. Zeki BAYKAL

Kapadokya Üniversitesi Rektörü                                 Motif Vakfı Başkanı

 

 

Kongre bildiri gönderimi www.issscongress.com üzerinden gerçekleştirilecektir. 

ÖNEMLİ TARİHLER

30 Ekim 2021 – Başvuru ve bildiri özetleri gönderimi son tarihi

03 Kasım 2021 - Bildiri kabulleri duyuru tarihi

15 Kasım 2021- Sempozyum ve gezi katılım prosedürünün tamamlanma tarihi

30 Kasım 2021 - Bildiri tam metinleri gönderme son tarihi

03 Aralık 2021 - Sempozyum programı ilan tarihi

09-11 Aralık 2021 - Sempozyum tarihi

 

KATILIM ÜCRETİ

 

 

Kayıt

(15.10.2021)

GEZİ

(15.10.2021)

Öğretim Üyeleri ve Elemanları

500 TL

70 TL

Öğretmen, Lisansüstü Öğrenciler

350 TL

65 TL

Dinleyiciler

250 TL

70 TL

 

Katılım ücretine dahil olan hizmetler:

Sempozyum kayıt, sunum, sempozyum süresince sıcak içecekler, 2 gün öğle yemeği, Sempozyum Gala Yemeği, Halk Kültüründe Sağlık kitabı bölüm yayını.  

Kongre katılımcıları yalnız 1 bildiri sunabilir ve sunum bildiri sahibi tarafından gerçekleştirilir. Ortak yazarlı çalışmalar için kongreye katılacak her katılımcının kayıt ücreti yatırması gereklidir. 

Dinleyici olarak programa dahil olacak katılımcılara sunulacak hizmetler; sempozyum süresince sıcak içecekler, 2 gün öğle yemeği, Sempozyum Gala Yemeğidir. 

 

EFT veya Havale yoluyla yapılacak ödemeler için hesap bilgileri:

Yurtiçinden başvuracak katılımcılar için:

Banka Adı: Vakıfbank Zeytinburnu Şubesi (TL Hesabı)

Hesap Adı: Motif Vakfı İktisadi İşletmesi

IBAN No: TR 2400 0150 0158 0073 0573 9004


Yurtdışından başvuracak katılımcılar için: 

Banka Adı: Vakfıbank Zeytinburnu Şubesi ($ Hesabı)

Hesap Adı: Motif Vakfı İktisadi İşletmesi

IBAN No: TR 0700 0150 0158 0480 1638 8080

SWIFT KODU: TVBATR2A

 

Ödeme yapılırken açıklama kısmına sistemin vermiş olduğu Bildiri Numarası/Numaraları ile Ad-Soyad bilgileri yazılmalıdır. Lütfen hesap adına 

Motif Vakfı İktisadi İşletmesi yazınız. Dekont info@issscongress.com adresine gönderilmelidir.

 

 

Eskişehir Web Tasarım